Thứ sáu, 20 Tháng 4 2018
Chào mừng bạn đến với Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk. Đường dây tư vấn giải đáp thắc mắc: (0262) 3814838

Hộp thư

Email

Ngày pháp luật

Đăng nhập

Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình

Email In PDF.

Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình

1. Đối tượng tham gia bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc số tạm trú (trừ các thành viên đã tham gia theo các nhóm đối tượng BHYT khác).

2. Địa điểm mua thẻ BHYT:

- Đại lý thu tại UBND các xã, phường, thị trấn

- Điểm Bưu điện văn hóa xã

3. Mức đóng hằng tháng: Tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng. Mức đóng cụ thể như sau:

- Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở

- Người thứ hai đóng 70% mức đóng của người thứ nhất

- Người thứ 3 đóng 60% mức đóng của người thứ nhất

- Người thứ 4 đóng 50% mức đóng của người thứ nhất

- Từ người thứ 5 trở đi đóng 40% mức đóng của người thứ nhất

Đối với hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng thì không áp dụng giảm trừ mức đóng theo quy định trên.

4. Phương thức đóng: Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm đóng một lần thông qua đại lý thu (UBND xã, phường, thị trấn,...), điểm Bưu điện văn hóa xã hoặc trực tiếp cho cơ quan BHXH.

5. Một số quyền lợi cơ bản

- Được cấp thẻ BHYT

- Được lựa chọn một cơ sở y tế thuận lợi không phân biệt địa giới hành chính theo hướng dẫn của cơ quan BHXH để đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) ban đầu; được đổi nơi đăng ký ban đầu vào đầu mỗi quý.

- Được Quỹ BHYT chi trả chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định.

- Được cơ quan BHXH giải thích, cung cấp thông tin về BHYT.

- Được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

6. Mức hưởng

*KCB tại cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT

- Trường hợp KCB đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc theo tuyến chuyên môn kỹ thuật được Quỹ BHYT thanh toán theo mức:

+ 100% chi phí khi KCB tại tuyến xã; tổng chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở ở mọi tuyến điều trị; có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, được cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

+ 80% chi phí khi KCB

- KCB vượt tuyến, trái tuyến:

KCB vượt tuyến, trái tuyến được Quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng:

Loại hình KCB Tuyến chuyên môn kỹ thuật Mức hưởng

Ngoại trú

BV tuyến huyện

100% chi phí KCB
Nội trú
BV tuyến huyện

100% chi phí KCB
BV tuyến tỉnh 60% chi phí KCB
BV tuyến Trung ương 40% chi phí KCB

- Trường hợp KCB không đủ thủ tục KCB BHYT theo quy định:

Được quỹ BHYT thanh toán trực tiếp trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT theo quy định.

* Trường hợp KCB tại cơ sở không ký hợp đồng KCB BHYT được Quỹ BHYT thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT, nhưng tối đa cho 1 đợt điều trị không vượt quá mức:

Loại hình KCB Tuyến chuyên môn kỹ thuật Mức thanh toán (VNĐ)

Ngoại trú

Tuyến huyện và tương đương

60.000
Nội trú
Tuyến huyện và tương đương

500.000
Tuyến tỉnh và tương đương 1.200.000
Tuyến Trung ương 3.600.000

* Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được KCB tại bất kỳ cơ sở y tế nào và phải xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định.

* Người tham gia BHYT khi đi KCB tại cở sở KCB giáp ranh của hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Quỹ BHYT than toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng trong các trường hợp:

- KCB tại trạm y tế tuyến xã, phòng khám đa khoa, bệnh viện tuyến huyện;

- Chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh.

7. Một số lưu ý

- Sử dụng thẻ BHYT đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác trong KCB

- Xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh; giấy chuyển viện đối với trường hợp chuyển viện; giấy hẹn khám lại đối với trường hợp phải khám lại.

- Đối với người tham gia từ ngày 01/01/2015 hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm thì thẻ có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT.

- UBND xã có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn cho các hộ gia đình.

- Các hộ gia đình có trách nhiệm kê khai đầy đủ chính xác theo mẫu DK01 của BHXH Việt Nam.

- Để thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục và không bị gián đoạn, trước khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng 10 ngày, hộ gia đình phải đóng tiền cho đại lý thu, Điểm Bưu điện văn hóa xã hoặc đóng trực tiếp tại BHXH huyện.